biżuteria stała się informacyjnym medium pomiędzy ludźmi.
przeobraziła się w ludzką potrzebę samookreślenia.
kim jestem?


przez nią wysyłamy otoczeniu pewne sygnały,
które nie dla wszystkich są zrozumiałe,
ale ci ludzie mnie nie interesują.


ja tworzę dla tych pięciu procent, którzy akceptują mój styl.


a więc robię ją dla moich przyjaciół:
tych których znam i tych, których jeszcze nie znam.